Tuyển Dụng

Image Thumb

Tuyển dụng

18/06/2018

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 1.QUYỀN LỢI – Lương cứng, hoa hồng , thưởng doanh số. – Được ký Hợp đồng sau...

Chi tiết

Đối Tác